GPS tracker til fast montering

gps standardLige som vores basis GPS, modtager denne GPS tracker positionen af en bil, motorcykel, maskine eller overvågning af positionen på værdifuldt gods i realtid, og som kan overføre dataene til en sky via GSM‐nettet.
GPS trackeren kan fastmonteres med mulighed for at tilslutte en berøringsfri kortlæser, der kan benyttes til at fortælle hvilken chauffør der fører køretøjet. Enheden har yderligere 5 indgange, der kan benyttes til foreksempel nødkaldsfunktion, bestemme om det er privat eller erhvervskørsel m.m.
Når tændingsnøglen drejes påbegyndes rejsen og GPS trackeren aktiveres i enheden, som derpå starter med at registrere positioner, som indikeres med permanent lys i LED pæren indtil rejsen er færdig. Enheden indsamler data om hele turen.

Intelligent GPS tracker

Rejsen afsluttes, automatisk 20 sekunder efter at 12V spændingen (tændingsnøglen) er fjernet fra enheden. Hvis tændingsnøglen tændes igen inden for dette tidsrum, vil rejsen ikke blive opdelt i to separate dele. Dette eliminerer at en rejse deles i to, hvis foreksempel motoren går i stå under acceleration fra stilstand og den startes med det samme.
Positionen kan med en enkelt SMS-kommando bestemmes når som helst, eller når tændingen er tændt. GPS trackeren sender kontinuerligt data via GSM‐nettet til en sky, hvor data bliver videreforarbejdet til en logbog for køretøjet.
Logbogen for køretøjet er tilgængeligt via web‐portal og kan kun fungere sammen med en Cloud konto som en selvstændig enhed eller som en del at en større flåde af køretøjer.

Vejledende pris: 3.195,- 
Kampagnepris: 2.495,-

Kampagne forlænges og pris gælder til og med 31.12.2018

SD Sikring ApS
Tlf. 70 112 24 7

Cvr: 31 16 36 92
AIA - F&P reg.nr.: 212.408
ITV - F&P reg.nr.: 214.1418