fredericiaffSD Sikring støtter Fredericia Forenede Foldboldklub
Vi har indgået en sponsoraftale med FFF'erne, der løber over en 3-årig periode.

Vi har installeret et komplet videoovervågningsanlæg, og bidrager væsentligt til sikring og overvågning af klubbens værdier, samt til en øget tryghed for klubben's medlemmer.

For alle FfF's medlemmmer har vi lavet aftale om at støtte klubben med et kontant beløb hver gang der henvises én kunde til SD Sikring fra FfF.

Tryk på nedenstående link for at se det gode tilbud.

Tilbud privatalarm til medlemmer FFF

SD Sikring ApS
Tlf. 70 112 24 7

Cvr: 31 16 36 92
AIA - F&P reg.nr.: 212.408
ITV - F&P reg.nr.: 214.1418